︎︎︎

New Nordic Poling (2024)

Choreographic performance

With directress Lena Bondeson
and performing artists Mai Katsume, Yaa Aisin, Anna Kuusamo, Kai Eng Er, philosopher Angelica Stathopoulos

at Sydhavn Teater and Spitsbergen Artists Center Svalbard ENG
In 1897, the Swedish polar expedition - the Andrée expedition - set out with a hot air balloon on a journey of discovery towards the North Pole. The basket filled with curiosity and courage, hungry for the power of conquest, they wished to demonstrate their dominance over the harsh nature - and they were not alone. The entire second half of the 19th century is known as "the heroic age of arctic and antarctic exploration"; the inhospitable and dangerous Arctic and Antarctic regions strongly appealed to the imagination of the time, not as lands with their own ecologies and cultures, but as challenges to be conquered by technological ingenuity and male bravado. However, the Andrée expedition's exploration ended without a raised flag at the North Pole, as the balloon couldn't withstand the strong wind, and the entire crew ended up perishing on Kvitøya in Svalbard, from hunger and subsequently being consumed by the local polar bears.

Marking conquered territory with a raised flag has been - and still is - historically used in art and geopolitics. In our late-capitalist era, we mark national borders, discuss historical statues in cityscapes, or even launch phallic-shaped rockets into outer space to occupy new, unknown territories and gather new knowledge, creating new understandings of the world. But what does it mean to plant a flag - in a bodily, ideological, or geographical territory? And what happens if the flagpole itself is a pole conquered choreographically through pole dancing?


DK
I 1897 drog den svenske polarekspedition - Andreé ekspeditionen, med luftballon på en opdagelsesrejse mod Nordpolen. Kurven fyldt med nysgerrighed og mod, sultne efter erobringens kraft, ønskede de at demonstrere deres magt over den barske natur - og de var ikke de eneste. Hele anden halvdel af det 19. århundrede er kendt som “the heroic age of arctic and antarctic exploration”; de ugæstfrie og farlige arktiske og antarktiske regioner appellerede kraftigt til tidens fantasi, ikke som lande med deres egne økologier og kulturer, men som udfordringer, der skulle erobres af teknologisk opfindsomhed og mandlig vovemod. Andreé ekspeditionens opdagelsesrejse endte dog uden et ophejst flag på Nordpolen, da ballonen ikke kunne klare den kraftige vind, og hele besætningen endte med at dø på Kvitøya på Svalbard, af sult og derefter spist af de lokale isbjørne.

At markere erobret territorium med et hejst flag er blevet - og bliver stadig - brugt historisk, i kunsten og geopolitisk når vi i vores senkapitalistiske samtid markerer nationale grænser, diskuterer historiske statuer i bybilledet, eller sågar når vi afsender fallisk formede raketter ud i det ydre rum for at besætte nye, ukendte territorier og indsamle ny viden, skabe nye forståelser for verden. Men hvad vil det sige at plante et flag – i et kropsligt, ideologisk eller geografisk territorie? Og hvad sker der hvis selve flagstangen er en pole, der erobres koreografisk gennem poledansen?/ coming soonSupported by